Kövessen :
logo2

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Affiliate-Partner program Általános Szerződési feltételek amely létrejött egyrészről a név, cégadatok mint partner (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Partner”),másrészről a VR Global Solutions Kft. 1016 Budapest, Naphegy utca 39.; Adószáma: 25984408-2-41; képviseli: Topic Roko ügyvezető) mint forgalmazó (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Forgalmazó”)
között, az alábbiak szerint:PreambulumFelek rögzítik, hogy Partner egy marketinget, értékesítést vagy tanácsadást, stb. nyújtó egyéni vállalkozó/ gazdasági társaság.Felek rögzítik továbbá, hogy Forgalmazó egy szoftver termékek forgalmazásával és termékek fejlesztésével foglalkozó gazdasági társaság.Az Affiliate-Partner program részletes feltételei

1. Részvételi feltételek, jutalék struktúra

A Részvételi feltételek a SalesInnovo.com (továbbiakban „Sales Innovo“) affiliate és partnerprogram használati feltételeit szabályozzák.

A Sales Innovo partner programja ingyenes, és lehetővé teszi a tagoknak, hogy bevételhez jussanak azáltal, hogy saját célra kialakított regisztrációs linket használnak az értékesítési folyamataik során, elhelyeznek a weboldalon vagy egyéb értékesítési felületeiken, valamint személyes ajánlás alkalmával, amely hirdeti a Sales Innovo által forgalmazott termékeket. Ha egy vevő ezen a linken vásárol, a partner jutalékot kap érte a vásárlás után. Az alapjutalék jelenleg: 10%.

A jutalék “örök jutalék” formájában kerül kifizetésre, azaz minden hónapban, évben, stb… a Vevő által befizetett havidíjak/éves díjak után.

A Partner 100 vevő regisztrálása után megkapja a lehetőséget, hogy értékesítési csapatot építsen az alábbiak szerint:

 • Sales Representative: Első 100 ügyfél – 10%-os direkt jutalék
 • Sales Manager: 100 és 200 ügyfél között – 10%-os direkt jutalék + 5%-os indirekt jutalék a csapat után (kritérium: minimum 3 db Sales Representative regisztrálása az Affiliate programba és minimum 100 historikus Vevő regisztrálása). Amennyiben az egyik kolléga Sales Manager-i szintre lép, a Partner mindaddig nem kap utána jutalékot, amíg a Partner Sales Director-i kinevezésben nem részesül.
 • Sales Director: 200+ ügyfél után – 10%-os direkt jutalék + 3%-os indirekt jutalék a teljes csapat után (kritérium: minimum 3 db Sales Manager kinevelése az Affiliate program keretében és minimum 200 historikus Vevő regisztrálása).

Jutalékban résztvevő termékek köre: azok aa digitális termékek, amelyeket a Forgalmazó a Partnernek beállított az Affiliate kampányban és amelyeket elektronikus írásos formában közölt a Partnerrel.

Az általános feltételeken kívül a Sales Innovo partnerprogramra a következő részvételi feltételek érvényesek.

2. Partner

A partnerprogramhoz csatlakozó szervezet vagy egyéni vállalkozó (továbbiakban „Partner“) elhelyezheti a regisztrációs linkjét a honlapján vagy egyéb értékesítési felületein és népszerűsítheti a SalesInnovov.com által felkínált termékeket.

3. Jutalékrendszer

A Forgalmazó biztosítja a SalesInnovo.com honlapon a Jutalékrendszerébe való belépést, amely lehetővé teszi a Partner számára a Forgalmazó termékeire vonatkozó reklámok használatát a saját értékesítési felületein. A Forgalmazó ezen feltételeknek megfelelően jutalmazza meg a Partnert. A Forgalmazó a Partner linkjén történő jogosult vásárlások után 10% direkt  direkt alapjutalékot illetve 3%-5% indirekt jutalékot fizet.

Továbbá Forgalmazó saját nyilvántartásában vezeti a Partner direkt és indirekt ügyfél állományát amit igény szerint elérhetővé tesz folyamatos egyeztetés céljából a Partnerrel.

Juttatások: Minden 3 sikeres közvetlen üzletkötésnél/regisztrációnál további 1 lead-et/érdeklődőt biztosítunk marketing kampányainkból. A juttatás elbírálását a Sales Innovo egyoldalúan bírálja, annak jogosultságát egyoldalúan dönti el. A juttatások számát egyoldalúan megnövelheti, vagy csökkentheti.

4. A Jutalékrendszerbe való belépés feltételei

A partnerprogramban való részvétel ingyenes.

A Jutalékrendszerbe való belépéshez regisztrációs kérelmet kell benyújtania vagy a regisztrációs űrlap kitöltésével, vagy elektronikus levelezés formájában. Ezek után a Forgalmazó e-mailben átadja a belépési adatokat. A szervezet, vagy egyéni vállalkozó a regisztráció visszaigazolása után válik a Jutalékrendszer Partnerévé. Ebben a pillanatban lép hatályba a szerződés és mindkét fél köteles az egyedi szerződésben, és az általános szerződési feltételekben vállalt kötelezettségeit betartani.

5. Partner jogai és kötelezettségei

A Partner a kapott linkeket csak megfelelő színvonalú és tartalmú értékesítési folyamatokban (telefonos, online vagy személyes), illetve webes és/vagy közösségi oldalakra helyezheti ki melyet előzetesen köteles elküldeni a Forgalmazónak jóváhagyásra. A Partner nem vehet részt a partnerprogramban a következő weboldalakkal:

 • amelyeken egész csoport banner vagy weboldalakra utaló linkek találhatóak.
 • amelyek tartalmaznak, használnak vagy a látogató gépére kártékony kódokat telepítenek (Adware és/vagy Spyware).
 • amelyek fizetett linkeket tartalmaznak.
 • amelyek saját partnerprogrammal rendelkeznek.
 • amelyek cookie dropping, pop-ups és reklám réteg (layers) használnak: A cookies használata engedélyezett:
 • ha a cookies a látogató által előzetesen jóváhagyott.
 • amelyek fejlesztés alatt állnak.
 • amelyek sértik az Európai Unió vonatkozó törvényeit. Tiltott továbbá erőszakot tartalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, vagy pornográf tartalom. Tiltottak továbbá azon tartalmak, amelyek összeegyeztethetetlenek a jó ízléssel, jó modorral és/vagy sértőek egyes társadalmi rétegekre, népcsoportokra nézve.
 • amelyek összehasonlító reklámot tartalmaznak, azaz agresszív összehasonlító reklámot, amely megronthatja az érintettek kapcsolatát és indokolatlan konkurencia harcot gerjeszt.
 • amelyek nem hozzáférhetőek, illetve amelyek bármilyen módon erotikus vagy pornográf, valamint erőszakot tartalmazó weboldalra utalnak vagy vezetnek.
 • amelyek nem rendelkeznek hasznos tartalommal, illetve nagy valószínűséggel csak azért lettek létrehozva, hogy reklámokat tartalmazzanak.

A jelen feltételek megszegésével a Partner elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra. Ebben az esetben a Sales Innovo azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Amennyiben Partner szerződés szegéséből kifolyólag a Forgalmazó kárt szenvedett, a Partner köteles a kárt teljes egészében megtéríteni.

A Partner mindaddig jogosult a jutalék kifizetésekre, ameddig aktív fiókja van a Fogrlamazó affiliate rendszerében.

Amennyiben a fiók megszűnt, úgy a Partner nem jogosult tovább a jutalék kifizetésekre.

6. Hirdetési rendszerek

A Google saját hirdetési rendszerének irányelvei:

 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a hirdetési szövegekben használt védjeggyel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a kulcsfontosságú szavakkal való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a látható URL-vel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a Gmail Sponsored Promotions (GSP) feladójával való összetévesztés veszélye,
 • tilos a SalesInnovo.com látogatóira célzott remarketing szegmens létrehozása,

Kötelező:

 • védjegyek használata, mint kizáró kulcsszó.

A CJ-ben résztvevő partnerekre nem szabunk ki pénzbüntetést. A SalesInnovo azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést és a Partnert kizárhatja az affiliate programjából, ha az megszegi ezen szerződés feltételeit.

7. Linkek használata

A Partner kizárólag a Forgalmazó által jóváhagyott, és Forgalmazótól kapott linket ajánlhatja fel saját ügyfeleinek, amelyeket a Forgalmazó kifejezetten erre a célra bocsátott a rendelkezésére. A Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, kedvezménykódot vagy hasonló ajánlatokat felkínálni, ha azt a Forgalmazó nem hagyta jóvá előzetesen. Amennyiben a Partner megszegi ezen kötelezettségét, elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra.

8. Reklámelemek

A Jutalékrendszer keretén belül használt reklámelemek szerzői jogi védelmet élveznek. Használatuk csupán a Jutalékrendszer keretén belül engedélyezett. A Forgalmazó beleegyezése nélkül nem módosítható a HTML kód, grafikai dizájn, valamint a reklámok (pl.: bannerek) egyéb szöveges tartalma.

A reklámok helytelen használata vagy azok jogtalan megváltoztatása a Partner azonnali kizárásához vezethet.

A reklámelemek Jutalékrendszer keretein kívül való használata szigorúan tilos, mindenekelőtt azok másolása és terjesztése. Ez vonatkozik az elektronikus adatbázisokra és az elektronikus információs eszközökre is. A többi pontban érvényesek a jogi korlátok, amelyek az adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseken alapulnak.

Szigorúan tilos a Forgalmazó SPAM kategóriába sorolt üzenetekkel (kéretlen e-mail, SMS, fórum bejegyzés) történő népszerűsítése. Ezen feltételek minden egyes megszegése felszólítás után a jelen szerződés felbontásával jár.

9. Jutalék

 • A Forgalmazó a Partner linkjével történő jogosult vásárlások után jutalékot fizet. (Jogosult vásárlás: a látogató a Partner linkjén adott le teljesített megrendelést a Forgalmazó honlapján.) A jutalék a rendelés nettó tárgyi értékéből számított 10% direkt üzletkötés, 3%-5% indirekt üzletkötés esetén . Partner abban az esetben jogosult jutalékra, ha a vevő sikeres vásárlást hajt végre. A Partner abban az esetben jogosult a jutalékra, ha a rendelés átjut a többlépcsős visszaigazoláson és számlázásra kerül. A pénzvisszafizetési garanciában visszafizetett összeg után jutalék nem jár.
 • Amennyiben a jutalék vagy a link megváltozik, a Partner erről értesítést kap.
 • Egyéb szolgáltatásokra (pl.: regisztrációs díj, betanítási díj, stb.) a jutalékrendszer nem terjed ki, csakis a jóváhagyott csomagok havidíjára
 • A fizetendő összeg a Jutalékrendszer statisztikai adatai alapján kerül kiszámításra, valamint a Jutalékrendszerben/nyilvántartásban folyamatosan nyomon követhető.
 • A Jutalék minden hónap 15-ik naptári napojáig kerül kifizetésre

10. Elszámolás

Partner a 9. pontban leírtak szerint a Jutalékrendszerben található statisztikai adatok alapján nettó forgalmi érték 10%-ának megfelelő direkt közvetítői jutalék számlázására jogosult, illetve 3-5% indirekt jutalékra a csapat teljesítménye után, az alábbiak szerint:

 • vevő neve: VR Global Solutions Kft.
 • vevő székhelye: 1016 Budapest, Naphegy utca 39.
 • Adószáma: 259844-08-2-41
 • fizetési mód: utalás
 • fizetési határidő: minden hónap 15. napján (az előző hónap forgalmából kalkulált jutalék)
 • számla kiállítható: az elszámolással érintett hónap elején, de legkésőbb 10. munkanapján
 • szolgáltatás megnevezése: Érétkesítés, egyéb hirdetési szolgáltatás, marketing

11. Személyes adatok

 • A Partner jelen szerződés tárgyát képező Affiliate programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a Forgalmazó a Partner adatait tárolhatja.
 • A Forgalmazó nem adja át a Partner személyes adatait harmadik fél számára és kizárólag a Jutalékrendszerrel kapcsolatos információk átadására fogja használni.
 • A Partner a személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.
 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Partner bármikor visszavonhatja, mégpedig úgy, hogy e-mailt küld a következő e-mail címre: [email protected]

12. Szerződés érvényessége, szerződés megszüntetésének körülménye, határideje

 • A jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik.
 • A szerződést bármelyik fél 7 nap felmondási idővel írásban, vagy elektronikus levelezés fomájában indokolás nélkül megszüntetheti.
 • VR Global Solutions Kft. egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Partner nem teljesíti a minimális aktivitási elvárásokat, az alábbiak szerint:
  • Minimális aktivitási elvárás Sales Representative szint: 3 direkt értékesítésből származó regisztráció/hónap
  • Minimális aktivitási elvárás Sales Manager szint: 1 direkt értékesítésből származó regisztráció/hónap
  • Minimális aktivitási elvárás Sales Director szint: 1 direkt értékesítésből származó regisztráció/3 hónap
 • VR Global Solutions Kft. egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Partner nem teljesíti az operatív elvárásokkal kapcsolatos elvárásokat:
  • Heti 2 db tréningen való részvétel előzetes egyeztetés alapján (2x 1 óra)
  • Sales Innovo CRM mpdul használata a lead-ek nyomonkövetéséhez
 • VR Global Solutions Kft. egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Partner nem tesz eleget a cég normában meghatározott képviseleti elvárásoknak:
  • Megjelenés: Business/Smart. casual
  • Technológiai elvárások online konzultáció esetén: asztali/laptop használat, tiszta kamera kép, professzionális háttér vagy filter használat, felsőtest megejelnítése a konzultáció során
  • Kommunikációs elvárások: céges email használat üzleti kommunikációs célra, ügyfél kérések és visszajelzések kezelése 1 üzleti napon belül, asszertív kommunikációs stílus
  • Telefon hívással kapcsolatos elvárások: Elérhető telefonos kapcsolat az ügyfelek számára minden hétköznap a globálisan elfogadott üzleti órákban
  • Közösségi média megjelenés: megosztó tartalmak megosztásának kerülése, egyéb termék, szolgáltatás promóciója előzetes egyeztetés alapján, LinkedIn pozíció megjelölése
 • Szerződésszegés esetén a felek bármelyike Önállóan is, azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Ezen jog megilleti a szerződött feleket minden feltétel megszegése esetén, azaz a kevésbé lényeges pontok esetében is.
 • A szerződés megszűnése után a Partner azonnal (legkésőbb 24 órán belül) minden használt reklámelemet és linket eltávolít a weboldaláról és egyéb értékesítési felületeiről.
 • Szerződés megszűnés esetén a Forgalmazó a 7 nap felmondási idő leteltével megszünteti a Jutalékrendszerben létrejött fiókját az Partnernek
 • Jutalék kifizetésre szerződés megszűnés esetén a Partner már nem jogosult az aktívan futó havidíjak utáni jutalékra. Jutalék kifizetés csak aktív fiókkal rendelkező Partner tarthat igényt.

13. Záró rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Forgalmazó és a Partner közötti meghatározott feladat elvégzésére vonatkozó feltételeit.

 • A Forgalmazó fenntartja az Affiliate program szerződési feltételeinek módosításának jogát. A módosítást megelőző legkésőbb 7. napig a módosuló rendelkezésekről e-mailben értesíti a Partnert. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot terjeszt elő, a szerződés megszűnik a módosítás hatálybalépésének napján.
 • A szerződő felek elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot. A Partner a Jutalékrendszerbe való bejelentkezéshez használt e-mail címet fogja használni.
 • A szerződési feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.
 • A szerződés a Partner Affiliate rendszerbe történő regisztrációja és a Forgalmazó jóváhagyása után lép hatályba.

Sales Innovo: A technológia inspirálta

Elérhetőség
Maradjunk kapcsolatban!
image
Copyright ©2023 Sales Innovo

Kérj ingyenes magyar nyelvű konzultációt 60.000 Ft értékben,
most 0 Ft-ért, ehhez csak töltsd ki a lenti űrlapot!